top of page

JOIN US:

 Xin mời Quí Tín Hữu  cùng thân hữu đón  xem Chương Trình  Tết Mậu Tuất 2018 tại  Hội Thánh vào Chúa  nhật ngày 18/2/2018

 lúc 11:00 sáng.

bottom of page